הודעה בדבר חיובי ארנונה-בקשה לאישור שינויים בצו הארנונה לשנת 2018


2017-07-14 22:34:03 -

הודעה בדבר חיובי ארנונה-בקשה לאישור שינויים בצו הארנונה לשנת 2018

תוכן ההודעה בקובץ PDF המצורףהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה