מכרז פנימי 15/2017 מזכירה ועדת תכנון טיפול והערכה


2017-11-29 17:31:33 -

מכרז פנימי 15/2017 מזכירת  ועדת תכנון טיפול והערכה

היקף משרה:  20%

מתח דרגות : 6-8

מועד אחרון להגשה : 06/12/2017 שעה: 14:00 במשרד מנכ"לית המועצה.

יתר פרטים תמצאו בקובץ PDF שלפניכםהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה