מכרז פומבי מס 02/2018 רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה, שכר פיננסיות ואחרות


2018-01-31 11:40:14 -

מכרז פומבי מס 02/2018 רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה, שכר פיננסיות ואחרות

 

ליתר פרטים ניתן לעיין ב:

- חוברת המכזר שנמצאת בקובץ DFF המופיע למטה

- תקציר חוברת המכרז שנמצא בקובץ WORD המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה