מכרז פומבי מס 2018/4 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת – פרוטוקול מס 1 – הבהרות המועצה –


2018-02-04 17:55:18 -

מכרז פומבי מס' 2018/4 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

משטח השיפוט של מועצה מקומית ערערה- עארה

– פרוטוקול מס' 1 – הבהרות המועצה –הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה