הזמנה להצטרף למאגר הספקים - מתן שירותים טיפוליים בהבעה ויצירה


2018-02-04 18:17:07 -

הזמנה להצטרף למאגר הספקים - מתן שירותים טיפוליים בהבעה ויצירה

במסגרת התכנית הלאומית 360 - (חדר שלווה)

 

ליתר פרטים ניתן לעיין בקובץ pdf המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה