הזמנה להצטרף למאגר הספקים - מתן שירותים פסיכולוגיים במסגרת התוכנית הלאומית 360 (חדר שלווה)


2018-02-04 18:24:15 -

הזמנה להצטרף למאגר הספקים - מתן שירותים פסיכולוגיים 

במסגרת התוכנית הלאומית 360 (חדר שלווה)

 

ליתר פרטים ניתן לעיין בקובץ pdf המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה