מתן אורכה להגשת מועמדות והצעות למתן שירותים פסיכולוגיים עד ל 11/02/2018


2018-02-07 15:57:41 -

מתן אורכה להגשת מועמדות והצעות למתן שירותים פסיכולוגיים במסגרת תכנית חדר שלווה עד ליום  11/02/2018הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה