הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 4/2018 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת


2018-02-11 17:10:58 -

מועצה מקומית ערערה

מכרז פומבי 04/2018

לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של  מועצה מקומית עארה ערערה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרזפומבי מס' 04/2018 לפינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של  מועצה מקומית עארה ערערה, יוארך עד ליום ה'  22/02/2018, בשעה 15:00.
  2. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי.  
  3. יתר תנאי המכרז יישארו ללא שינוי.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

יש לצרף מסמך זה חתום , כחלק ממסמכי המכרז.הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה