הארכת מועד אחרון להגשת הצעות למכרז פומבי 05/2018 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית


2018-02-11 17:12:43 -

מועצה מקומית ערערה

מכרז פומבי 05/2018

לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית משטח השיפוט של  מועצה מקומית עארה ערערה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרזפומבי מס' 05/2018 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית משטח השיפוט של  מועצה מקומית עארה ערערה, יוארך עד ליום ה'  22/02/2018, בשעה 15:00.
  2. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי.   
  3. יתר תנאי המכרז יישארו ללא שינוי.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

יש לצרף מסמך זה חתום , כחלק ממסמכי המכרז.הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה