מכרז פנימי 05/2018 לתפקיד עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה ברשות המקומית


2018-02-13 10:57:18 -

מכרז פנימי 05/2018 לתפקיד עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה ברשות המקומית

היקף משרה : 35%

מועד אחרון להגשה : 19/02/2018, בשעה 14:00 במשרד מנכ"לית המועצה.

 

ליתר פרטים באמצעות קובצ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה