תשובות והבהרות בעניין מכרז פומבי מספר 2/2018 תחזוקה ותמיכה במערכת מידע גביה


2018-02-15 16:26:23 -

תשובות והבהרות בעניין מכרז פומבי מספר 2/2018 תחזוקה ותמיכה במערכת מידע גביה

הבהרות מספר (1)

 

פרטים נמצאים בקובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה