דחיית מועד הגשת ההצעות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית מכרז מס 5/2018 עד ל 01.03.2018


2018-02-18 18:15:55 -

– הודעה אודות הארכת מועד הגשת ההצעות למכרז–

 

לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית משטח השיפוט של מועצה מקומית ערערה- עארה 

יתר פרטים נמצאים בקובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה