דחיית מועד הגשת ההצעות לאיסוף ופינוי אשפה מכרז מס 4/2018 עד ל 01.03.2018


2018-02-18 18:20:57 -

 – הודעה אודות הארכת מועד הגשת ההצעות למכרז– 

מכרז פומבי מס 2018/4 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של מועצה מקומית ערערה- עארה

יתר פרטים נמצאים בקובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה