הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרזים מספר 4/2018 ו 5/2018 לאיסוף ופינוי אשפה וגזם


2018-03-02 19:59:43 -

הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרזים מספר 4/2018 ועוד מכרז מספר 5/2018 לאיסוף ופינוי פסולת אשפה וגזם

יתר פרטים נמצאים בקובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה