הבהרות מספר 6 למכרז לאיסוף ופינוי פסולת אשפה


2018-03-08 17:02:45 -

הבהרות מספר (6)

למכרז מספר 4/2018 לאיסוף ופינוי פסולת אשפה

יתר פרטים בקובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה