הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 6.2018


2018-04-18 08:23:53 -

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות

למכרז 6/2018 למתן שירותי הנהלת חשבונות

יתר פרטים נמצאים בקובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה