מכרז פומבי מס 7/2018 הנגשה טכנולוגית לחינוך מיוחד


2018-05-30 12:42:35 -

מכרז פומבי מס 7/2018

אספקת מחשבים וציוד טכנולוגי, מתן שירות ואחזקה (הנגשה טכנולוגית לחינוך מיוחד)

יתר פרטים נמצאים בקובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה