קול קורא מספר 01/2018 קבלת הצעות מחיר למכירת כלי אצירה


2018-07-26 16:16:15 -

מועצה מקומית עארה ערערה מעוניינת בקבלת הצעות מחיר למכירת כלי אצירה בנפח של 360 ליטר.

מציעים המועניינים להגיש הצעה, מוזמנים לעיין במסמך הבקשה המפורט באתר האינטרנט של המועצה.

יש להפקיד את הצעת המחיר במעטפה סגורה, עד ליום 01/08/2018 בשעה 15:00, בתיבת המכרזים בלשכת המנכ"לית בבנין המועצה בערערה.

הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא ידונו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לג' רוואידא יונס בטלפון  077-3624302הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה