הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שיפוץ מוסדות חינוך 11/2018


2018-08-05 18:34:16 -

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 11/2018, יוארך עד ליום שלישי 07/08/2018 בשעה 15:00.

 

  1. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי 02/11/2018.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

בהצלחה

 

להלן קישור חוברת המכרז 11/2018 :מכרז שיפוץ מוסדות 11.2018

להלן קישור כתב כמוית : כתב כמויות 11.2018הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה