הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 13.2018 ביצוע עבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה


2018-08-06 18:25:09 -

מכרז פומבי מספר 13/2018

לביצוע עבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 13/2018, יוארך עד ליום שני 13/08/2018 בשעה 15:00.

 

  1. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי 02/11/2018.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

בהצלחה

 

להלן קישור לחוברת המכרז: מכרז 13.2018

להלן קישור לכתב כמויות :M21araa כתב כמויותהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה