דרושים מועמדים לתפקיד מורים בבי"ס תיכון עארה ערערה במשרות חלקיות


2018-08-09 16:57:10 -

בהתאם לסעיף 9(א)(2), לצו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז -1977, מכריזה המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 

לתפקיד מורים בבי"ס תיכון עארה ערערה במשרות חלקיות

היחידה:

מחלקת חינוך

תיאור המשרה

מורים בבי"ס תיכון ערערה

דירוגודרגת המשרה

דירוג עובדי הוראה, ובהתאם להשכלה האקדמית של עובדי ההוראה ולרפורמות שאליהן שייך.

היקף העסקה

-         משרה חלקית בהוראת מקצוע אלקטרוניקה.

-         משרה חלקית בהוראת מקצוע תקשוב.

-         משרה חלקית בהוראת מקצוע פיזיקה.

-         משרה חלקית בהוראת מקצוע ערבית.

-         משרה חלקית בהוראת מקצוע כימיה.

-         משרה חלקית בהוראת מקצוע תורת חשמל.

כפיפות

למנהל בית הספר ומנהל מחלקת החינוך

 

תנאי סף:

 

 

 

 

 

השכלה:

 

-         בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

-         תעודת הוראה בתחום החינוך.

-         עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי בהוראה ובהכנת התלמידים לבחינות הבגרות.

המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצהhttp://www.arara-ara.muni.il/), בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי גב' היבה מזכירת מנכ"לית המועצה , עד ולא יאוחר מיום ראשון 26/08/2018, בשעה 12:00.הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה