הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצה מקומית עארה ערערה


2018-08-19 23:39:01 -

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצה מקומית עארה ערערה

יתר פרטים בקובץ PDF המופיע למטה או

בקישור הבא: הודעה בדבר הצעת מועמד ורשימת מועמדים

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה