מכרז 17/2018 הזמנה להגשת הצעות למיזם היי-טק לתעסוקה בערערה


2018-09-03 20:08:13 -

הזמנה להגשת הצעות למיזם היי-טק לתעסוקה בערערה

 

  1. המועצה המקומית עארה ערערה, מזמינה בזה ארגונים מהמגזר השלישי והציבורי העוסקים בהכשרה דיגיטלית ותעסוקה, ואשר עונים על תנאי הסף שלהלן, להגיש הצעה למיזם היי-טק לתעסוקת צעירות וצעירות תושבי ערערה בהיי-טק (להלן: -המיזם-), במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (להלן: -המשרד-), כמפורט במסמךהמצורףהמופיע באתר המועצה www.arara-ara.muni.il

 

  1. ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 30/08/2018 שעה 15:00, למנכ-לית המועצה, באמצעות מייל:ruwayday@arara-ara.muni.il.

 

  1. יש למלא את הבקשה ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים, בתוך מעטפה סגורה עליה יירשם (מכרז 17/2018) בלבד עד ליום 03/09/2018 בשעה 15:00, לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר).

 

יתר פרטים נמצאים בקישור הבא : מיזם בהיטק-

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה