הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות (ניהול משפחתונים)


2018-09-05 18:57:37 -

מודיעים על הארכת מועד להגשת הצעות לניהול משפחתונים עד לתאריך 9.9.2018 בשעה 14:00 

ליתר פרטים ניתן לעיין בהודעה מספר 3/2018 ובחוברת המכרז כפי שמופיעה בקישור הבא :SKMBT_C35180819185300הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה