קול קורא מספר 4.2018 הזמנה להגשת הצעה להיכלל במאגר ספקים לחוגים ולתכניות חינוכיות


2018-09-06 19:36:06 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: -המועצה-) מזמינה בזאת הצעות ממפעילים וארגונים אשר יפעילו חוגי פנאי והעשרה, תכניות חינוכיות במסגרת תכנית (אתגרים) במחלקת הנוער והחינוך הבלתי פורמאלי ובכלל במועצה מקומית ערערה (להלן מחלקת הנוער), אשר יקראו להלן - (השירותים ו/או החוג).

 

השירותים יינתנו לתושבי עארה ערערה, ויינתנו בבתי-הספר השונים ובעוגנים השונים שבתחום שיפוט המועצה, ובמקומות שיוחלט עליהם על ידי מחלקת הנוער.

 

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו-מ עם מי ממגישי ההצעות ו/א/ אחרים- למען הסר ספר, המועצה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

 

ניתן לעיין במסמכי ההליך באמצעות הקישור הבא:03.09.2018 ק.ק. מפעילים לאתגרים  או באמצעות קובץ PDF המופיע למטה.

 

להבהרות ולשלאלות ניתן לפנות למנכ-לית המועצה, בדואר אלקטרוני ruwayday@arara-ara.muni.il, ולמנהל מחלקת חינוך בלתי פורמאלי בדואר אלקטרוני  moljime@gmail.com  או בטלפון 054-7919329, עד ליום חמישי 12.09.2018 בשעה 15:00 בצהרים.

 

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה