הבהרה מספר (1) קול קורא 4/2018 הגשת הצעות להיכלל במאגר ספקים לחוגים לתוכנויות חינוכיות


2018-09-12 12:53:28 -

ליתר מידע ניתן לעיין בקישורים כלהלן :

הבהרה מספר (1) : הבהרה 1 ק.ק 4.2018 וניתן לעיין גם בקובץ PDF המופיע למטה

חוברת קול קורא מעודכנת : קול קורא אתגרים- 10.09.2018 וניתן לעיין בקובץ WORD המופיע למטה

 

להדגיש כי התאריך האחרון להגשות

עד ליום שישי- 14.09.2018

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה