הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא 5/2018 מפסיכולוגיים חינוכיים וממטפלים בהבעה


2018-09-21 10:15:51 -

מועצה מקומית ערערה

קול קורא 05/2018

 

הזמנה להציע הצעות מפסיכולוגיים חינוכיים וממטפלים בהבעה ויצירה למתן שירותים

במועצה מקומית עארה וערערה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא  

 

המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא מספר 05/2018  להגשת הצעות מפסיכולוגיים חינוכיים וממטפלים בהבעה ויצירה למתן שירותים במועצה מקומית עארה וערערה, יוארך עד ליום ב  24/09/2018, בשעה 15:00.

1. יתר תנאי הקול קורא יישארו ללא שינוי.

ליתר פרטים ניתן לעיין בחוברת הקול קורא בקישור הבא :

קול קורא למטפלים ופסיכולוגי-ת 360

או בקובץ PDF המופיע למטה

 

 בהצלחה.

 

 

                                                                                                        

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה