דרוש לתפקיד מורים/יועץ לתיכון עארה ערערה


2018-09-23 22:50:29 -

בהתאם לסעיף 9(א)(2), לצו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז -1977, מכריזה המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 לתפקיד מורים בבי"ס תיכון עארה ערערה במשרות חלקיות

היחידה:

מחלקת חינוך

תיאור המשרה

מורים בבי"ס תיכון ערערה

דירוגודרגת המשרה

דירוג עובדי הוראה, ובהתאם להשכלה האקדמית של עובדי ההוראה ולרפורמות שאליהן שייך.

היקף העסקה

  משרה חלקית בהוראת מקצוע ייעוץ.

כפיפות

למנהל בית הספר ומנהל מחלקת החינוך

 

תנאי סף:

 

 

 

 

 

השכלה:

 בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה          מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

-         תעודת הוראה בתחום החינוך.

-         עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי בהוראה ובהכנת התלמידים לבחינות הבגרות.

המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצהhttp://www.arara-ara.muni.il/), בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי גב' היבה מזכירת מנכ"לית המועצה , עד ולא יאוחר מיום חמישי 27/09/2018, בשעה 15:00.

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה