מכרז פומבי 18.2018 הזמנת עבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה – M21 בבתי ספר


2018-10-08 14:55:12 -

יתר פרטים בקישור הבא:מכרז מעודכן 18.2018 או בחוברת המכרזים בקובץ PDF המופיע למטה

לעיון בכתב הכמויות דרך הקישור הבא:M21araa כתב כמויות-הצעת מחיר   או באמצעות קובץ WORD המופיע למטה

X
X
X


הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה