הודעה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2019


2019-02-17 16:01:48 -

ניתן לעיין בהודעה באמצעות הקישור הבא: SKMBT_C35190217171800 או באמצעות קובץ PDF המופיע למטה

צוו ארנונה נמצא בקישור הבא : SKMBT_C35190217174200 או באמצעות קובץ WORD המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה