הודעה על הארכת מועד ושינוי תנאי הסף מכרז פנימי 04/2019 לתפקיד מנהל יחידת נוער והחינוך הבלתי פורמלי


2019-04-04 14:20:05 -

تفاصيل أوفى تجدونها بالرابط التالي:4.19 מנהל ח.ב.פורמלי

أو بملف PDF الظاهر أدناهהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה