אישור תמיכה במוסדות ועמותות ציבוריות למתן שירותי תרבות, דת, ספורט וחינוך


2019-04-15 15:32:04 -

מליאת המועצה בישובותיה מספר 8/2018 מיום 2.08.2018, ןמספר 9/2018 מיום 16.9.2018 בהתאמה אישור מתן תמיכות כלהלן:

1. עמותת איחוד בני ערערה ועארה סך 350 אלף ש"ח

2. עמותת אלצקר מסגדים סך 160 אלף ש"ח

3. עמותת אלעטאא מסגדים סך 60 אלף ש"ח

4. עמותת אלצקר קשישים מועני קשיש סך 75 אלף ש"חהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה