מכרז פומבי 6.2019 הזמנה לקבלת הצעות מחיר לבניית והקמת אולם ספורט בכפר עארה


2019-04-18 09:11:18 -

ליתר פרטים ניתן לעיין בחוברת המרכז באמצעות הקישור הבא : מכרז 06.2019  או

באמצעות קובץ PDF המופיע למטה

כתב כמויות בקישור הבא : אולם ספורט עארה כתב כמויות או באמצעות קובץ WORD המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה