הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי 6.2019 בניית אולם ספורט בעארה


2019-05-07 08:29:29 -

 

 מכרז פומבי 6.2019 לבניית והקמת אולם ספורט בכפר עארה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 06/2019, יוארך עד ליום שני  13/05/2019 שעה 15:00.

 

  1. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

בהצלחה

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה