הודעה על מינוי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות במועצה מקומית עארה ערערה


2019-05-13 13:38:35 -

בישראל חיים כיום כ 1,400,000 אנשים עם מוגבלות. מוגבלות יכולה להיות פיזית, חושית (כגון ראיה ושמיעה), קוגניטיבית, נפשית, תקשורתית ועוד. אנשים עם מוגבלות מהווים כ 20% מהאוכלוסייה הבוגרת, אולם רק כמחצית מהם מועסקים. אנשים עם מוגבלות נתקלים לא פעם בסביבה לא נגישה או מפלה, כזו היוצרת עבורם חסמים למימוש זכותם הבסיסית להיות חלק טבעי בתוכה – בזכות ולא בחסד.

השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה, ככל אדם, היא הבסיס למימוש עצמי, לחיים בכבוד, לתרומה למשק ולשוויון חברתי. כמעסיקים, יש לנו תפקיד חשוב בפתיחת השערים בפני אנשים עם מוגבלות, במתן הזדמנות שווה, ובהפיכת הרשות שאנו אמונים עליה למגוונת ומכילה יותר.

ב -1 בינואר 2017 נכנס לתוקף תיקון מס' 15 לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר מחייב גופים ציבוריים לנקוט מהלכים משמעותיים לקידום העסקתם של אנשים עם מוגבלות. 

על כל גוף ציבורי המונה מעל 25 עובדים למנות ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות. בנוסף, גופים ציבוריים מעל 100 עובדים מחויבים בייצוג הולם של 5% עובדים עם מוגבלות.

אנו ברשות נרתמים לפעולות מגוונות ליישום דרישות החוק:

-      קידום פעולות למניעת הפליה בתהליכי קבלה לעבודה, קידום, הכשרה וכד'

-      מתן התאמות בסביבת העבודה על מנת שעובדים עם מוגבלות ישתלבו באופן מיטבי ושוויוני

-      כתיבת נוהל להעסקת אנשים עם מוגבלות ברשות

-      מינוי ממונה על תעסוקת עובדים עם מוגבלות, להובלה וליישום המהלכים שצוינו לעיל:

אמאל יונס,  עובדת משאבי אנוש, מונתה לאחרונה לממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות ברשות.

הממונה פועלת להגעה לייצוג הולם כפי שהוגדר בחוק, ומהווה כתובת לפניות של אנשים עם וללא מוגבלות, הן מתוך הארגון והן מחוצה לו. הממונה מהווה מוקד לידע מקצועי ולהכוונה בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות ברשות, בכל ההיבטים המתייחסים למחזור חיי העובד בארגון: איתור, מיון, קליטה, התאמת עמדת עבודה, קידום, פיטורין (בעת הצורך). הממונה מהווה איש קשר לגורמי סיוע חיצוניים, ופועל לכתיבת תוכנית העבודה של הרשות. אנו מזמינים אתכם לפנות בכל שאלה בנושא. להלן פרטי ההתקשרות:

 

אמאל יונס, ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות

דוא"ל:amaly@arara-ara.muni.il                                                                                         

טלפון:077-3624328                                                                                                            

נייד:052-9401317הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה