מכרז פנימי 6.2019 לתפקיד עובד סוציאלי (משטרה)


2019-06-24 08:22:53 -

יתר פרטים (תיאור תפקיד, תנאי סף,  מועד אחרון להגשת מועמדות וכו) באמצעות הקישור הבא:   06.2019 עוס משטרההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה