הבהרה מספר (2) במכרז מספר 8/2019 שיקום כבישים


2019-07-22 19:03:24 -

‏22 יולי 2019

מכרז פומבי 08/2019

לביצוע עבודות שיקום כבישים בעארה וערערה

הבהרה מספר (2)

 

סעיפים 12-14 במסמך (ד) (הסכם)

הסדרת התנועה תוך כדי ביצוע העבודה לפי הצורך, כגון עגלה, שילוט, שוטר וכד- יהיו על חשבון הקבלן.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

 

בהצלחה.

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה