הבהרה מספר (1) מכרז מספר 11/2019 ביצוע עבודות להסדרת חניון בית ספר אלדהראת


2019-07-29 17:43:15 -

לעיון בתוך ההבהרה באמצעות הקישור הבא : SKMBT_C35190729173001 או באמצעות קובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה