קול קורא 2/2019 גיוס יועצים לליווי המועצה בפרויקט (מתן שמות לרחובות ומספור הבתים)


2019-07-31 20:40:52 -

מועצה מקומית ערערה מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעה לליווי המועצה בפרויקט (מתן שמות לרחובות ומספור הבתים). יתר פרטים נמצאים בקישור הבא :קול קורא 02.2019- למתן שירותי ייעוץ וליווי בפרויקט- שמות רחובות ומספור בתיםהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה