הבהרה מספר (1) מכרז מספר 14/2019 הצללות בתי ספר ופארק ערערה


2019-08-06 17:09:01 -

ליתר פרטים ניתן להיעזר בקישור הבא: SKMBT_C35190806162100,  SKMBT_C35190806162000 

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה