מכרז פנימי מספר 10/2019 לתפקיד גזבר המועצה


2019-08-08 15:02:06 -

יתר פרטים (תנאי סף, דרישות תפקיד, מועד אחרון להגשה וכו ...) נמצאים בקישור הבא : מכרז פנימי 10.2019- לתפקיד גזבר המועצה

או בקובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה