הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 09/2019 הסעות תלמידים למוסדות חינוך


2019-08-20 19:23:28 -

מועצה מקומית ערערה

מכרז פומבי מספר  09/2019

למתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולמסגרות רווחה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מספר 09/2019, יוארך עד ליום שני 26/08/2019 בשעה 15:00.
  2. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי 20/11/2019.
  3. יתר תנאי המכרז- יישארו ללא שינוי.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

בהצלחה.הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה