הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 15/2019 סימון כבישים והתקני בטיחות ושינוי תנאי הסף


2019-08-20 19:38:03 -

 מכרז לביצוע עבודות התקני בטיחות, סימון כבישים ובטיחות במעברי חצייה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ושינוי תנאי הסף

 

הבהרה מספר 1

 

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מספר 15/2019, יוארך עד ליום חמישי 22/08/2019  שעה 15:00.
  2. סעיף 4.2 המופיע בתנאי הסף להשתתפות במכרז יבוטל.
  3. שאר הסעיפים ותתי הסעיפים יישארו ללא שינוי.
  4. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי 20/11/2019.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

בהצלחה

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה