קול קורא לקבלת הצעות מחיר ממפעילים וארגונים אשר יפעילו חוגי ספורט ואומנויות הלחימה


2019-09-27 13:52:26 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: המועצה) מזמינה בזאת הצעות ממפעילים וארגונים אשר יפעילו חוגי ספורט ואומנויות הלחימה אשר יקראו להלן – (השירותים ו/או החוג).

 השירותים יינתנו במסגרת מדור ספורט שבמועצה, לתושבי עארה וערערה, ויינתנו בבתי-הספר השונים ובמוקדים השונים שבתחום שיפוט המועצה, ובמקומות שיוחלט עליהם על ידי המועצה.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו-מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

ניתן לעיין במסמכי ההליך באמצעות אתר האינטרנט העירוני שכתובתוwww.arara-ara.muni.il

  את ההצעות ואת כל מסמכי ההליך (אפשר להוריד מהאתר) יש להעביר בדואר אלקטרוני, בדוא-לhebam@arara-ara.muni.il  עד ליום 06/10/2019 בשעה 15:00,  

שאלות ו/או הבהרות: לפרטים נוספים ניתן לפנות עד שלישי 01/10/2019 בשעה 15:00 למנכ-לית המועצה בדוא-ל   hebam@arara-ara.muni.il :עם ציון שם הפונה, שם הגוף, הטלפון, תוכן הפנִייה, מייל הפונה כדי להחזיר לו תשובה.

 

ניתן לעיין בחוברת קול וקרה  באמצעות הקישור הבא :קול קורא 03.2019- מדריכי חוגי ספורט ואומנויות הלחימההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה