קול קורא מספר 04/2019 למכירת כלי רכב


2019-11-11 17:31:25 -

קול קורא מספר 04/2019

למכירת כלי רכב

 

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: המועצה) מעוניינת בקבלת הצעות מחיר למכירת כלי רכב המפורטים להלן AS IS.

 

מציעים המעוניינים להגיש הצעה, מוזמנים לעיין במסמך הבקשה המפורט באתר האינטרנט של המועצה ( קול קורא).

 

יש להפקיד את הצעת המחיר במעטפה סגורה, עד ליום 15/12/2019 בשעה 15:00, בתיבת המכרזים בלשכת המנכ-לית שבבנין המועצה.

 

הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא ידונו.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגברת רוואידא יונס בטלפון 077-3624302

 

יתר פרטים נמצאים בקישור הבאקול קורא למכירת כלי רכבהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה