הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 21/2019 אספקת והתקנת מצלמות


2019-11-12 17:08:14 -

  מכרז מספר 21/2019

לאספקת והתקנת מצלמות וציוד אבטחה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ושינוי סעיף בתנאי סף

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מספר 21/2019, יוארך עד ליום רביעי 20/11/2019  שעה 15:00.

 

  1. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי 13/02/2020.

 

  1. בסעיפים 4.2 ו- 4.3 לחוברת המכרז בעניין תנאי הסף יתוקן הסכום כך שיהיה : (כאשר כל פרויקט בהיקף שלא יהיה נמוך מסך של 300,000 ₪).

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

חוברת המכרז נמצאת בקישור הבא: 212019 מצלמותהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה