ועדת שמות והנצחת אתרים

תפקידי הועדה

•    יעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על שמות שנקבעו או שבוטלו למקומות אלו.
•    החוק מטיל על הרשויות המקומיות את החובה לדאוג לסלילה ולתחזוקה נאותה של כל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות, שבתחומי הרשות ובכלל זה לקרוא להם שמות ולשנות אותם בדרך נאותה, לקבוע השמות במקומות בולטים ולסמן הבניינים במספרים.


    חברים ויו"ר  

•    החליטה המועצה על קביעת ועדה לצורך זה - תבחר את חבריה, על-פי מפתח סיעתי (25% חברי מועצה), ותמנה לה יו"ר ומן הראוי שתצרף לה אנשי ציבור ויועצים.

 הרכב
•    יו"ר- מחמוד כבהא
•    חבר- מואנס וישאחי
•    חבר- נוואף כבהא
•    חבר- זוהיר סייף
•    חבר- חוסין מלחם
•    חבר- לוטפייה סידאוי
•    חבר- איש דת
•    חבר- זוהרייה יונס 
•    חבר- איברהים סעיד מסארווה
•    חבר- רים מסארווה
•    חבר- ראבח ג'זמאוי
•    חבר- דר הישאם יונס