ועדת רישוי עסקים

תפקידי הועדה

•    הוועדה אינה מתערבת בתהליך השוטף של הרישוי, אלא רק באותם מקרים בהם ישנה סוגיה מהותית ונדרשות החלטות מדיניות ומתן גיבוי למסגרת המקצועית.
•    עבודת הוועדה היא ברובה פעילות של שיקול-דעת, בחינת נתונים, מניעת כפילויות והתמודדות עם דילמות. אומנם, חוק רישוי עסקים,  התקנות וכן חוקי התכנון והבנייה הם הקובעים את הנורמות והכללים לרישוי ואת גדרי ההסכמה או הדחייה למתן רשיונות. אך, ההוראות מרובות ומסובכות ומעורבים במימושם גורמים רבים ושיקולים שונים. על כן, כאמור, עדיין יש לוועדת רישוי מקום להתגדר בו


 חברים ויו"ר

•    בראש הוועדה עומד ראש הרשות או מחזיק תיק רישוי עסקים שהוא הממונה על הנושא מטעמו של ראש הרשות המקומית
•    חברי הוועדה הם חברי מועצה ונציגי ציבור
•    לישיבות הוועדה מוזמנים בקביעות נציגי הלשכה המשפטית, ההנדסה והיחידה לאיכות הסביבה.
•    היושב ראש מנווט את עבודתה של הוועדה, הוא האחראי לזימון הישיבות ולתיאום בין הגורמים המקצועיים ברשות המקומית

 

    הרכב
•    יו"ר- וג'יה מסעוד
•    חבר- כמאל מלחם
•    חבר- לואי מסעוד
•    חבר- איברהים אבו הלאל