שם

תפקיד

רשימה

מספר טלפון

EMAIL

מר מודר יונס

ראש המועצה

השתייכות

0522229537

mudary@arara-ara.muni.il

מר וג'יה מסעוד

מ"מ ראש המועצה מחזיק בתיק הבריאות, הרווחה והסביבה ויו"ר ועדת רישוי עסקים

אלסלאם א'

0506223976

wajehm@arara-ara.muni.il

מר כמאל מלחם

סגן ראש המועצה, מחזיק בתיק התכנון,  יו"ר ועדת הנחות ויו"ר ועדת תחבורה

אלנהדה

0507381791

Darmulhem@hotmail.com

מר לואי מסעוד

סגן ראש המועצה, מחזיק בתיק פיתוח תשתיות ומבני ציבור ויו"ר ועדת מכרזים

אלופאק

0526576879

 

מר מחמוד כבהא

חבר הנהלה, יו"ר ועדת שמות ויו"ר ועדת המלגות

אלנהדה

0505408307

skr050@gmail.com

מר חכים יונס

יו"ר הקואליציה

אלתדאמון אלוטני

0522971248

Hakeem.younis@hotmail.com

מר מואנס ושאחי

חבר הנהלה ויו"ר ועדת חינוך

אלתדאמון אלוטני

0523580617

 

מר טאלב ג'והג'אה

חבר הנהלה ויו"ר ועדת ספורט

אלתדאמון אלוטני

0522481235

taleb.johjah@hotmail.com

מר חסיב אבו אלחבאיב

חבר מועצה ויו"ר ועדת ביקורת

אלתקוה

 

haseeb@qsm.ac.il

מר בלאל עקל

חבר מועצה

אלצדק 

0536604500

brssn2000@gmail.com

מר עאמר ג'זמאוי

חבר מועצה

אלרוחה

0523798568

 

מר מוחמד מרעי

חבר מועצה

אלדמיר ואלאמל

0505396731

 

מר מוחמד מסארווה

חבר מועצה

אלאמל ואלאסלאח

0523489588

 

מר אבראהים אבו הלאל

חבר מועצה

אלאמל ואלאסלאח

0537698619