חברי המועצה 

שם

תפקיד

רשימה

מספר טלפון

EMAIL

מר מודר יונס

ראש המועצה

השתייכות

0522229537

mudary@arara-ara.muni.il

מר מחמוד כבהא

מ"מ ראש המועצה מחזיק בתיק תשתיות

אלנהדה

0505408307

skr050@gmail.com

מר אחמד מלחם

סגן ראש המועצה, מחזיק בתיק התכנון,  יו"ר ועדת הנחות ויו"ר ועדת תחבורה

אלנהדה

0506595246  

מר לואי מסעוד

סגן ראש המועצה, מחזיק בתיק פיתוח תשתיות ומבני ציבור ויו"ר ועדת מכרזים

אלופאק

0526576879

 

מר עטא מסעוד

חבר הנהלה, יו"ר ועדת שמות ויו"ר ועדת המלגות

אלסלאם

0509496611

skr050@gmail.com

מר מוחמד  יונס

יו"ר הקואליציה

אלתדאמון אלוטני

0532201507  

מר מואנס ושאחי

חבר הנהלה ויו"ר ועדת חינוך

אלתדאמון אלוטני

0523580617

 

מר טאלב ג'והג'אה

חבר הנהלה ויו"ר ועדת ספורט

אלתדאמון אלוטני

0522481235

taleb.johjah@hotmail.com

מר מחמוד אבו שיכה

חבר מועצה ויו"ר ועדת ביקורת

אלתקוה

0535543558

 

מר בלאל עקל

חבר מועצה

אלצדק 

0536604500

brssn2000@gmail.com

מר עאמר ג'זמאוי

חבר מועצה

אלרוחה

0523798568

 

מר נאאיל אבו רימה

חבר מועצה

אלדמיר ואלאמל

0526754086

 

מר מוחמד מסארווה

חבר מועצה

אלאמל ואלאסלאח

0523489588

 

מר אבראהים אבו הלאל

חבר מועצה

אלאמל ואלאסלאח

0537698619